Welkom

Welkom op onze website.

Logopedie Irma Sparidans is een praktijk voor Logopedie en Prelogopedie gevestigd op 3 locaties in Tilburg Centrum Zuid-Oost (Piushaven en Broekhoven). We zijn sinds 31 jaar in Tilburg gevestigd.

Op 7 juni 2019 hebben wij voor de tweede maal de vrijwillige kwaliteitstoets logopedie behaald.

Met ons team van 4 logopedisten en administratieve praktijkondersteuner hebben we de kwaliteitstoets logopedie voor de tweede maal met een 100% score behaald.

Bij deze toets zijn door auditbureau KIWA van alle logopedisten zowel lopende als afgesloten dossiers beoordeeld en getoetst aan de kwaliteitsnormen van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie en de zorgverzekeraars.

Tevens zijn de praktijkorganisatie en de behandelruimtes getoetst aan de huidige wet- en regelgeving.

Wij voldoen op alle punten voor 100% aan de normen!

Als praktijk staan we voor kwalitatief goede en persoonlijke zorg aan alle patiënten. Het behalen van deze  audit is voor ons dan ook een bevestiging van de hoge kwaliteit van de logopedische behandeling die wij bieden, de transparante en methodische manier van werken die wij hanteren en de continue verbetering in praktijkvoering die de laatste jaren is doorgevoerd.

Op deze website vindt u uitgebreide informatie over de praktijk en de locaties, over de logopedische en de prelogopedische behandeling, onze specialisaties en de wijze van aanmelden.

Alle locaties zijn goed bereikbaar voor mensen vanuit Tilburg Centrum, Tilburg Zuid – Oost, Tilburg Noord, Tilburg-West, Goirle, Hilvarenbeek, Oisterwijk, Berkel-Enschot, Diessen, Moergestel, Alphen en Riel.

Wij werken met een team van 4 logopedisten en 1 administratief praktijkondersteuner en hebben contracten afgesloten met alle zorgverzekeraars.

Wij zijn aangesloten bij ParkinsonNet, NAH-MENT, MS-MENT, en kwaliteitsgeregistreerd bij het Kwaliteitsregister Paramedici en in het preverbale register en in het afasieregister van de NVLF. Irma is tevens gecertificeerd Mimetherapeut.

Het uitgangspunt bij al onze behandelingen is dat de persoon centraal staat en niet de stoornis. Wij werken op een deskundige en betrokken manier samen met u naar vermindering van úw klachten toe.

Wij behandelen kinderen en volwassenen met een probleem op het gebied van stem, spraak, taal, gehoor, eten, drinken, slikken, sensorische integratie, neurologische spraak/taalstoornissen, ziekte van Parkinson, MS, dyslexie en communicatie.

Tevens behandelen wij mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking (bv syndroom van Down) met eet-, drink-, slikproblemen of communicatieproblemen.