Behandeling van adem- en stemproblemen

In onze praktijk hebben alle therapeuten ervaring in het behandelen van adem- en stemproblemen.  Irma Sparidans heeft daarnaast de cursus Manuele Facilitatie van de Larynx gevolgd.

Voor de behandeling van adem- en stemproblemen hanteren wij verschillende methodes en technieken. Op deze pagina vindt u hierover meer informatie.

Problemen met ademen

Bij problemen met ademen en bij hyperventilatie leren wij u diverse manieren van ontspannen (Progressieve relaxatie Jacobson, Gindler), geven wij u handvatten om stress te hanteren en leren wij u om minder en bewust te ademen.

Het verschil tussen een hoge en een lage ademing wordt uitgelegd en geoefend. U leert ademen via de buik. Daarnaast leert u ook verminderd ademen: rustig in- en uitademen in plaats van adem ‘halen’. Wij hanteren hierbij onder andere oefeningen uit de Buteykomothode.

Er wordt ook aandacht besteed aan de adem-stemkoppeling, zodat u ook tijdens het spreken een efficiënte ademing kunt hanteren en niet meer buiten adem raakt door het spreken. De ademsteun wordt vergroot, de in- en uitademingspieren getraind.

Problemen met de stemgeving

Bij problemen met de stemgeving leren wij u om de ademing anders aan te sturen, wij oefenen met u aan het vergroten van de ademsteun, het verminderen van de ademdruk, het beter verdelen van de ademing tijdens het spreken.

Via diverse oefenmethodes leren wij u om op een meer ontspannen manier stem te geven. Hierbij maken wij onder andere gebruik van resonans, geeuw-zuchttechniek, Nasaliseren volgens Pahn, Accent methode Svend -Smith, Coblenzer, principes uit de Lichtenbergmethode, LaxVox en Manuele facilitatie van de Larynx.

Manuele facilitatie van de Larynx (MFL) is een methode om hypertonie (te veel aan spanning) bij mensen met stemklachten op een directe en eefectieve manier te verminderen. Het is een toegevoegd onderdeel binnen de stemtherapie. Door gebruik te maken van manuele technieken worden spieren en structuren in  en rond het strottenhoofd (de larynx) ontspannen en meer mobiel gemaakt.

De principes van MFL worden zowel voor onderzoek als voor behandeling ingezet. Bij het onderzoek wordt er een meer gedetailleerd inzicht verkregen in de relatie tussen houding en spierspanning in het strottenhoofd. In de therapie ontstaat er door het rekken en stretchen van spieren een nieuw gevoel, waardoor de bereikte ontspanning ook buiten de therapie blijft bestaan. Naast de bereikte ontspanning worden nieuwe stemtechnieken geleerd. Dit zal dan sneller en meer efficiënt gaan, omdat het steminstrument zelf meer ontspannen is. MFL wordt ook met goed resultaat toegepast bij vermindering van globusklachten (het gevoel dat er ‘iets’ in de keel zit).

LaxVox (Lax = ontspannen, Vox = stem) is een praktische methodiek, met als doel de bevordering van efficiënt stemgebruik waar het gaat om draagkracht, klank en belastbaarheid. Met name mensen die te veel spanning gebruiken bij het stemgeven hebben baat bij de techniek. Ook bij mensen met een oververmoeide of zwaar belaste stem geeft de techniek na korte tijd oefenen een voelbaar en hoorbaar herstel van de stem. De techniek kan zelfstandig worden gebruikt.

Pahn. De methode van Pahn bekend als ‘nasaleermethode’. Het nasaleren wordt ingezet om een grote ontspanning te krijgen. Het doel van de stemtherapie van Pahn is een zo economisch mogelijke (stem)functie te bereiken, een goed fysiologisch stemgebruik.

Luistertraining ofwel een stukje muzikaliteit neemt een belangrijke plaats in. Het nasaleren is akoestisch opvallend waardoor kinderen het gemakkelijk kunnen nadoen. De behandeling bestaat uit: het afbouwen van het oude, niet economische stemgebruik en het opbouwen van een nieuw, functioneel economisch stemgebruik. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan musculaire training om de nieuwe stemgeving vol te houden onder diverse omstandigheden.

Svend-Smith. Dit is een dynamische spraak- en stemtherapie die alle respiratoire en fonatorische spieren benut. De methode maakt gebruik van oefeningen met ritmische veranderingen in de activiteit van de abdominale spieren, als voornaamste gedeelte van de training. door deze ritmische oefeningen wordt het trillingspatroon van de stemplooien geleidelijk veranderd, zodat grotere fysiologische flexibiliteit en elasticiteit ontstaan.

Coblenzer. De loslaatmethode van Horst Coblenzer gaat uit van de reflectorische adembeweging en door zo min mogelijk actieve spierbeweging in het adem- en stemsysteem ontstaat een open, klankvol en natuurlijk stemgeluid. Coblenzer gaat uit van drie principes: aandacht, gerichtheid en een evenwichtige houding.

Overige methodes die worden ingezet: geeuwzuchttechniek, kauwmethode, stootoefeningen van Hogewind en Froeschels.

 

 

 © Niets van deze site mag worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de praktijkhouder.