Logopedisch behandeling

Na het logopedisch onderzoek wordt aan de hand van de bevindingen een behandelplan opgesteld. Dit behandelplan wordt met u besproken en u hebt de mogelijkheid hierin mee te denken en mee te beslissen.

Een reguliere logopedische behandeling duurt ongeveer 25 minuten. Een behandeling prelogopedie / preverbale logopedie duurt ongeveer 50 minuten.
U ontvangt altijd adviezen en oefeningen die u thuis moet toepassen. Het uitvoeren van deze oefeningen is een voorwaarde voor het slagen van de behandeling.
Tijdens het behandeltraject last de logopedist regelmatig een evaluatiemoment in om de voortgang te onderzoeken en te bespreken en indien noodzakelijk het behandelplan aan te passen.
Aan het einde van de behandeling vindt een eindgesprek met u plaats waarin wordt besproken hoe u de behandeling hebt ervaren en hoe u ervoor kunt zorgen dat het geleerde beklijft.
De huisarts en verwijzer ontvangen een eindverslag van de behandeling.
Aan het einde van de behandeling wordt uw medewerking gevraagd aan het patiënttevredenheidsonderzoek om de behandeling te evalueren.

Patiëntenportaal

Wij maken gebruik van een online patiëntenportaal. U krijgt hiervoor van ons een gebruikersnaam en inlogcode waarmee u op de beveiligde website (https://www.mijntherapiedossier.nl) kunt inloggen en een gedeelte van uw dossier kunt inzien. U kunt hier een vragenlijst of meting invullen tijdens een evaluatie, de oefeningen downloaden die wij voor u hebben klaargezet, de verslagen inzien die wij hebben geschreven en uw afspraken bekijken.

Vraag uw behandelend logopedist om zo’n portaal voor u aan te maken. U hebt hiervoor wel een geldig e-mailadres nodig.

Samenwerking

Vaak is het wenselijk om te overleggen en samen te werken met de andere zorgverleners waar bij u onder behandeling bent of met de school van uw kind. Dit komt de behandeling ten goede.
Overleg en samenwerking met anderen gebeurt alleen met schriftelijke toestemming van uzelf.

Er zijn onder anderen overleg- en samenwerkingsverbanden met:

  • Consultatiebureau
  • Scholen
  • Diëtiste
  • Kinderfysiotherapie
  • Fysiotherapie
  • Psycholoog
  • Ergotherapie

Cliënttevredenheidsonderzoek

Na afronden van uw behandeling wordt u uitgenodigd deel te nemen aan een cliënttevredenheidsonderzoek. Met behulp van uw mening kunnen wij de zorg die wij leveren verbeteren.

Mediquest, een onafhankelijke organisatie, voert dit onderzoek geheel anoniem en strikt vertrouwelijk voor ons uit. Per e-mail wordt u een link toegestuurd welke u toegang biedt tot dit cliënttevredenheidsonderzoek. Het invullen van de vragenlijst kost u slechts 10 minuten. Uw logopedist kan niet zien wat u heeft ingevuld. Wij krijgen enkel een algemene uitkomst te zien over het totaal aantal ingevulde enquêtes.

Wij stellen uw medewerking zeer op prijs.