Irma Sparidans
Irma SparidansLogopedist / prelogopedist

Irma Sparidans:

In 1988 heb ik deze praktijk opgezet. Inmiddels ben ik 30 jaar logopedist, en nog steeds werk ik met veel plezier met zowel kinderen als volwassenen.

In mijn behandelingen staat de persoon centraal en niet de stoornis. Ik ervaar het iedere keer weer als een uitdaging om een behandeling op maat te maken en samen met de persoon naar vermindering van de klachten toe te werken.

Door de jaren heen heb ik extra kennis en ervaring opgedaan op het gebied van:

 • eet-, drink- slikproblemen bij kinderen (prelogopedie / preverbale logopedie) (Geregistreerd preverbaal therapeut in het register van de NVLF)
 • eet-, drink- en slikproblemen bij volwassenen
 • Ziekte van Parkinson (aangesloten bij ParkinsonNet en NAH / MS – MENT)
 • Neurologische spraakstoornissen afasie, dysartrie (geregistreerd in het afasie register van de NVLF en aangesloten bij NAH / MS – MENT)
 • sensorische integratie
 • stemproblemen, Manuele Facilitatie van de Larynx
 • hyperventilatie, verkeerde spreekademing
 • spraak/taal/communicatie , fonologische stoornissen, PROMPT
 • schisis
 • OMFT
 • niet aangeboren hersensletsel (NAH)
 • Down-syndroom, mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking
 • COPD
 • hoortraining bij Cochleair Implantaat
 • dyslexie (geregistreerd in het register van de NVLF en bij het Kwaliteitsinstituut Dyslexie)
 • eet-, drink- slikproblemen en communicatieproblemen bij mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking

Irma is aangesloten bij / ingeschreven bij:

 • NVLF registers: preverbale logopedie, afasie en dyslexie
 • Kwaliteitskring Midden Brabant
 • Kwaliteitskring 0-2 jarigen Zuid Regio Eindhoven
 • ParkinsonNet
 • NAH-MENT en MS-MENT
 • PROMPT-werkgroep
 • Landelijke en regionale werkgroep 0-2 jarigen
 • Kwaliteitsgeregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici
Joyce de Kousemaeker - Elings
Joyce de Kousemaeker - ElingsLogopedist

Joyce de Kousemaeker – Elings:

Vanaf oktober 2011 werk ik fulltime in de praktijk bij Irma. Juist het werken met de verschillende stoornissen en doelgroepen maakt het werken in een praktijk leuk en afwisselend.

Voordat ik mijn opleiding logopedie aan de Paramedische Hogeschool in Eindhoven volgde, heb ik een sociaal pedagogische opleiding afgerond, waar ik veel met volwassenen en kinderen heb gewerkt met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking.

Ik heb extra kennis en ervaring opgedaan op het gebied van:

 • OMFT
 • afwijkende mondgewoonten
 • spraak-/taalproblemen
 • taalproblemen bij meertaligheid
 • communicatieve taaltherapie
 • broddelen
 • stemproblemen, LaxVox, Manuele Facilitatie van de Larynx
 • hyperventilatie, verkeerde spreekademing
 • fonologische stoornissen
 • mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking

Joyce is aangesloten bij / ingeschreven bij:

 • Kwaliteitskring LogoVrij
 • is kwaliteitsgeregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici
Marieke van Asperen
Marieke van AsperenLogopedist

Marieke van Asperen:

De opleiding logopedie gevolgd aan de Fontys Paramedische Hogeschool te Eindhoven. Na het behalen van mijn diploma ben ik werkzaam geweest in een praktijk voor logopedie en dyslexie.

Sinds oktober 2014 ben ik fulltime werkzaam in de praktijk van Irma als allround logopedist. Als allround logopedist werk je met verschillende stoornissen en doelgroepen. Dat maakt mijn werk uitdagend en afwisselend.

Ik heb extra kennis en ervaring opgedaan op de volgende gebieden:

 • spraak- / taalproblemen, PROMPT
 • stemproblemen, LaxVox
 • hyperventilatie, verkeerde spreekademing
 • communicatieve taaltherapie
 • fonologische stoornissen
 • afwijkende mondgewoonten
 • cochleaire implantatie
 • dyslexie
 • spellingsproblemen
 • rekenproblemen

Marieke is aangesloten bij / ingeschreven bij:

 • geregistreerd in het NVLF register dyslexie
 • aangesloten bij kwaliteitskring Midden Brabant
 • kwaliteitsgeregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici
Ashley Groenland
Ashley GroenlandLogopedist

Ashley Groenland:

Sinds augustus 2018 ben ik werkzaam bij Logopedie Irma Sparidans als allround logopedist. Voor die tijd heb ik gewerkt in een Logopediepraktijk in Rotterdam en Zwijndrecht. Communicatie vind ik ontzettend belangrijk in het leven en ik vind daardoor het heel fijn dat ik mensen die moeite hebben met communiceren hiermee kan helpen. Door mijn eigen ervaringen rondom professioneel stemgebruik in de musicalwereld, heb ik een grote affiniteit ontwikkeld met de stem en met stembehandelingen.

Ik heb extra kennis en ervaring opgedaan op de volgende gebieden:

 • spraak- / taalproblemen,
 • stemproblemen
 • hyperventilatie, verkeerde spreekademing
 • fonologische stoornissen
 • afwijkende mondgewoonten / OMFT

Ashley is aangesloten bij  / ingeschreven bij:

 • Kwaliteitskring Noord- en Merwedestroom
 • kwaliteitsgeregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici
Christel Cornelissen
Christel CornelissenLogopedist

Christel Cornelissen:

De opleiding logopedie heb ik gevolgd aan de Fontys Paramedische Hogeschool te Eindhoven.

Sinds mei 2018 ben ik als allround logopedist werkzaam bij Logopedie Irma Sparidans. Het spreekt me aan om te kunnen werken met verschillende doelgroepen en logopedische stoornissen.

Tijdens mijn afstudeerstage in een verpleeghuis heb ik extra kennis en ervaring opgedaan met de diagnostiek en de behandeling van neurologische  taal-, spraak- en slikstoornissen. Daarnaast heb ik me verdiept in filosofie en ethiek en in logopedie bij mensen met een verstandelijke beperking. 

Ik heb extra kennis en ervaring opgedaan op de volgende gebieden:

 • spraak- / taalproblemen
 • stemproblemen
 • hyperventilatie, verkeerde spreekademing
 • afwijkende mondgewoonten
 • neurologische spraak-, taal- en slikstoornissen
 • logopedie bij mensen met een verstandelijke beperking

Christel is aangesloten bij / ingeschreven bij:

 • kwaliteitsgeregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici