parkinsonDe ziekte van Parkinson

De ziekte van Parkinson is een neurologische aandoening waarbij bewegingsstoornissen optreden. De meest opvallende verschijnselen zijn beven (tremor), spierstijfheid en bewegingstraagheid. De ziekte kent een progressief verloop en is niet te genezen. Naast de bewegingsstoornissen in een of beide lichaamshelften kan ook het spreken aangedaan zijn. De problemen in het spreken zijn voor iedereen verschillend en zijn mede afhankelijk van het beloop van de ziekte, de leeftijd waarop deze ontstond en de persoon op zich. Soms hebt u zelf nog niet in de gaten dat u slechter bent gaan spreken, maar merkt uw omgeving dit al wel op. U wordt bijvoorbeeld vaker gevraagd om uw boodschap te herhalen en om luider te spreken.

Bij mensen met de ziekte van Parkinson doen zich vaak problemen voor in het spreken:  de coördinatie van de adem neemt af, de stem wordt zachter. Door stijve gelaatsspieren verslechtert de uitspraak en wordt de mimiek minder duidelijk. Het spreken klinkt vaak monotoon en vlak. Ook is het moeilijk om steeds in hetzelfde tempo te blijven spreken: het tempo wordt steeds hoger en daardoor vermindert de verstaanbaarheid. De verstaanbaarheid is bovendien erg wisselend en kan het ene moment beter zijn dan het andere moment. Dit alles leidt regelmatig tot problemen in de communicatie omdat anderen u niet meer goed verstaan.

Er kunnen ook problemen ontstaan in de woordvinding en het onder woorden brengen van de gedachten. Mensen met de ziekte van Parkinson kunnen er meer tijd nodig hebben voor het verwoorden van hetgeen zij willen zeggen en zijn soms snel kwijt wat zij wilden zeggen. Hierdoor wordt het lastiger deel te nemen aan een gesprek.

Ook eten en drinken kunnen problemen opleveren. Het kauwen wordt minder krachtig en u kunt zich vaker verslikken, vooral bij drinken.

Daarnaast treedt er soms speekselverlies op doordat overtollig speeksel niet automatisch wordt weggeslikt. Samen met een minder krachtige mondsluiting kan hierdoor speekselverlies optreden.

Wat is ParkinsonNet?

Irma Sparidans is aangesloten bij ParkinsonNet en heeft sinds 1988 ervaring in het behandelen van mensen met de ziekte van Parkinson.  Zij is o.a. geschoold in de Parkinson specifieke behandelmethoden PLVT (Pitch Limited Voice Treatment) en de LSVT (Lee Silverman Voice Treatment).

Het ParkinsonNet is een netwerk van zorgverleners die zijn gespecialiseerd en extra zijn geschoold in het behandelen van mensen met de ziekte van Parkinson.  Vaak wordt onderling samengewerkt met als doel de behandeling te optimaliseren.

In het kader van de behandeling werkt Irma, indien gewenst en met uw toestemming, samen met andere hulpverleners zoals fysiotherapeut, ergotherapeut, diëtist, neuroloog.

Binnen Gezondheidscentrum Piushaven zijn naast de logopedist, ook de fysiotherapeut en de ergotherapeut aangesloten bij ParkinsonNet. U kunt bij ons dus terecht voor alle drie de paramedische disciplines, vaak zelfs op dezelfde dag.

Het onderzoek en de behandeling bij de ziekte van Parkinson worden vergoed door de ziektekostenverzekeraars, na verwijzing door huisarts of medisch specialist.  De behandeling vindt op de praktijk of bij u aan huis plaats.

Irma heeft ook ervaring in het behandelen van mensen met een verstandelijke beperking en de ziekte van Parksinson.

Wat doet de logopedist?20160224_Logopedie_Praktijk_Irma_Sparidans_0002_verkleind

Na een eerst anamnese en intakegesprek, wordt onderzocht welke beperkingen er zijn op het gebied van de adem, stem, articulatie (uitspraak), luidheid van het spreken, dynamiek van het spreken en het eten en drinken. De resultaten van het onderzoek worden met u besproken en indien gewenst met uw familie. In overleg met u wordt een behandelplan opgesteld. Bij de behandeling wordt vooral aangesloten bij waar u moeite mee heeft en bij wat uw wensen en behoeften zijn.  De “monodisciplinaire richtlijn logopedie bij de ziekte van Parkinson” is een leidraad bij deze behandeling.

De behandeling is afhankelijk van de persoon, het probleem en de ernst van het probleem. Soms beperkt de behandeling zich tot een eenmalig consult waarin adviezen worden gegeven. Soms is de behandeling langduriger en intensiever (3x per week gedurende 4 tot 6 weken), waarbij ook de mantelzorger wordt betrokken. Het komt ook voor dat alleen de mantelzorger wordt geïnstrueerd en geadviseerd in het omgaan met de communicatie- en/of de eet- en drinkproblemen van de persoon met de ziekte van parkinson.

Wanneer verbetering niet meer mogelijk is, kan de logopedist adviseren en begeleiding geven bij de keuze van hulpmiddelen zoals aangepast bestek of drinkgerei en ondersteunende communicatiehulpmiddelen.

© Niets van deze site mag worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de praktijkhouder.