Logopedische problemen bij mensen met een beperking

Mensen met een lichamelijk en / of verstandelijke beperking kunnen problemen ondervinden met de stem, de spraak, de taal, het gehoor, de communicatie en het eten, drinken en slikken.

Het onderzoek, de begeleiding en de behandeling van deze problemen vereisen bij mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking echter heel wat ervaring, kennis en kunde. Deze moeten namelijk specifiek worden afgestemd op de specifieke persoon met het specifieke syndroom, de ziekte en op het lichamelijk en verstandelijk functioneren. Iedere persoon is weer anders. Vaak is merkbaar dat het neurologisch systeem anders functioneert, soms zijn er gedragsmatige problemen, is er sprake van autisme of van problemen in de sensorische intergratie.

Zowel bij het onderzoek als bij de behandeling wordt er bij voorkeur samengewerkt met andere disciplines, familieleden en begeleiders, maar ook met de logopedist van de school en de begeleiders van het dagactiviteitencentrum of de leefgroep.

Irma Sparidans heeft al 25 jaar ervaring in het behandelen van (jonge) kinderen en volwassenen met eet- en drinkproblemen en communicatieproblemen. Irma heeft zowel ervaring in het behandelen van personen met medische problemen (o.a. hartproblemen, oesophagusatresie, prematuren, stofwisselingsziekten), met syndromen (o.a. syndroom van Down, syndroom van West, Williamssyndroom, Batten-Spielmeyer-Vogt, syndroom van Cornelia de Lange) en andere handicaps en beperkingen (bv. blinde en slechtziende personen, mensen met epilepsie, spasticiteit) als in het begeleiden van hun familie en verzorgers.

Naast deze gerichte behandeling en advisering, verzorgt Irma scholing aan professionals.

Wat doet de logopedist bij eet-, drink- slikproblemen?

Allereerst wordt een uitgebreide observatie en een uitgebreid onderzoek gedaan. Hierbij wordt specifiek gekeken naar het algeheel functioneren van de persoon en naar het eten, drinken en slikken in het bijzonder. Er wordt gekeken naar de mogelijke oorzaak van de eet-, drink-, slikproblemen en naar de problemen die dit geeft in het dagelijks leven.

De logopedist onderzoekt de totale motoriek en de lichaamshouding van de persoon, de aan- of afwezigheid van reflexen, de spierspanning en gevoeligheid in en rond de mond. Ook zal de logopedist met een slikonderzoek de oorzaak van de slikstoornis opsporen en vaststellen in welke fase van het slikproces de stoornis zich bevindt. Het logopedisch onderzoek kan indien nodig worden uitgebreid met een onderzoek door een KNO-arts en/of een radioloog. Afhankelijk van de oorzaak en de ernst van het slikprobleem stelt de logopedist in overleg met de cliënt en zijn omgeving een behandelplan op. De behandeling kan zich richten op het verminderen van het risico op verslikken, het verbeteren van de voedingstoestand of het beleven van meer plezier aan het eten en drinken. De behandeling richt zich zowel op de voorwaarden (houding, voedingsconsistentie, wijze van aanbieden) als op de stoornis (het aanleren van compensatiestrategieën of het trainen van specifieke spieren). Daarnaast worden er altijd specifieke adviezen aan de cliënt en zijn omgeving gegeven met betrekking tot bovenstaande punten.

Het uitgangspunt bij de behandeling is altijd om met zo min mogelijk aanpassingen een zo groot mogelijk resultaat te behalen waar bij de kwaliteit van leven centraal staat.

Wat doet de logopedist bij communicatieproblemen?

Ook  nu wordt eerst een uitgebreide observatie en een uitgebreid onderzoek gedaan. Indien mogelijk worden tests afgenomen om het communicatieniveau goed te kunnen bepalen. Daarna wordt in overleg met de persoon zelf (indien dit mogelijk is ), de familie, de verzorgers en begeleiders een plan opgesteld. Voor de begeleiding en behandeling zijn diverse mogelijkheden: indien iemand kan spreken, kan dit kan dit worden gestimuleerd en waar mogelijk verbeterd, er kunnen gebaren worden aangeleerd en er kan een communicatiehulpmiddel (foto’s, picto’s, spraakgestuurde apparatuur) worden ingezet en/of aangevraagd, waarmee de persoon in kwestie en zijn omgeving vervolgens leren werken.

Daarnaast kan de omgeving worden ondersteund in het leren communiceren met de persoon met communicatieproblemen, het omgaan met en het inrichten van het communicatiehulpmiddel en het weer plezier beleven in het samen communiceren.

 

 

© Niets van deze site mag worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de praktijkhouder.