Mimetherapie

(Irma Sparidans is opgeleid tot Mimetherapeut aan het Radboud Universitair Medisch Centrum te Nijmegen)

Het niet goed werken van de spieren in het gezicht wordt aangezichtsverlamming of facialisparese genoemd. In een normale situatie werken de spieren van de linker en rechter gezichtshelft min of meer gelijk. Bij een aangezichtsverlamming is de bewegingsmogelijkheid van een gezichtshelft verminderd of helemaal uitgevallen. Daarnaast kunnen de spieren in het gezicht op een abnormale manier gaan meebewegen.

Deze zogenaamde restverschijnselen ontstaan doordat de aangezichtszenuw, de nervus facialis, niet of slechts gedeeltelijk is hersteld. Omdat u last hebt van een van bovengenoemde verschijnselen, kan uw behandeld arts u verwijzen een logopedist-mimetherapeut voor ‘revalidatie van de mimiek’, of kortweg ‘mimetherapie’.

Een aangezichtsverlamming kan door verschillende oorzaken ontstaan. Wat de oorzaak bij u is, heeft de behandelend arts met u besproken.

Het doel van mimetherapie

Het doel van de behandeling is de symmetrie in uw gezicht te bevorderen. Tijdens de therapie leert u de bewegingen van uw gezicht beter onder controle te krijgen. Dit doen we, zodat uw gezicht zo symmetrisch mogelijk beweegt bij eten, drinken, praten of het uitdrukken van bepaalde emoties. Zo leert u om in het dagelijkse leven beter met uw aangezichtsverlamming om te gaan.

De Behandeling

De behandeling kan meestal starten zodra er weer enige beweging aan de aangedane kant van het gezicht zichtbaar is. Soms is het zinvol om nog voordat beweging mogelijk is, de logopedist te consulteren voor uitleg, advies en het aanleren van massageoefeningen.

Bij het eerste bezoek wordt u door de logopedist uitgebreid onderzocht en wordt beoordeeld of u met mimetherapie kan starten. Zo ja, dan krijgt u uitleg over de behandeling en over de manier waarop u moet oefenen.

Het is belangrijk dat u thuis regelmatig oefent. De logopedist neemt met u de oefeningen voor thuis door. Tijdens de therapie is aandacht voor:

 • massage van het gezicht om de doorbloeding te bevorderen
 • oefeningen voor het bewegen van de mond, neus, wang, ogen en voorhoofd
 • het verschil tussen spanning en ontspanning
 • beheersing van ongewenste meebewegingen
 • verbetering van eten, drinken en spreken
 • het oefenen van gezichtsuitdrukkingen met en zonder spiegel
 • het omgaan met een aangezichtsverlamming.

Het resultaat van de mimetherapie

Uw aangezichtsverlamming of de restverschijnselen verdwijnen mogelijk niet volledig door de behandeling. Door regelmatig te oefenen, krijgt u wel meer controle over uw gezicht en gezichtsuitdrukkingen. Meestal voelt u zich daardoor prettiger en helpt het om met de situatie om te gaan.

Wat u zelf kunt doen:

 • Probeer uw gezicht zo ontspannen mogelijk te houden.
 • Maak wanneer u uw gezicht beweegt, alleen maar kleine bewegingen.
 • Probeer uw gezicht zo symmetrisch mogelijk te houden.

Wat u beter niet kunt doen:

 • Soms wordt door anderen het advies gegeven om zelf alvast te gaan oefenen door ‘gekke bekken te trekken’. Dit raden we af, omdat hierdoor juist asymmetrie optreedt.