Logopedisch onderzoek

Voorafgaand aan een logopedische behandeling vindt altijd een logopedisch onderzoek plaats.
Daarnaast kan een eenmalig logopedisch onderzoek kan worden aangevraagd door uw huisarts of specialist (ook tandarts en orthodontist).
Wanneer een arts twijfelt of een logopedist een patiënt kan helpen met een probleem in het spreken/communicatie, wordt steeds vaker doorverwezen voor logopedisch onderzoek. Dit is een goede ontwikkeling. Het langer laten bestaan van een probleem kan immers leiden tot een steeds groter wordend probleem.

Een onderzoek bij een logopedist kan bestaan uit:
Testafnames

Bij een test worden de mogelijkheden van een persoon vergeleken met de mogelijkheden van de grote groep mensen van dezelfde leeftijd. Een test is vergelijkbaar met een meetlat. De taal/spraakmogelijkheden worden ‘gemeten’.
Bij peuters/kleuters gebeurt een test altijd spelenderwijs.

Metingen

Bij stemklachten worden de mogelijkheden van de stem gemeten (hoe hard is het stemgeluid dat iemand kan produceren, hoe groot is de omvang van de stem, hoe lang kan iemand op een bepaalde luidheid spreken …) Daarnaast wordt nagegaan hoe het stemgeluid wordt geproduceerd (Gebruikt iemand een te hoge stem bij spreken, spant iemand de halsspieren te veel aan tijdens het spreken, wordt de adem niet goed verdeeld tijdens het spreken …)

Geluids- en/of video-opnames

Om een probleem te kunnen onderzoeken, is het soms nodig om een audio- of video-opname te maken. Omdat de klachten gedurende de behandeling geleidelijk verbeteren, is een geluidsopname waardevol in de beoordeling van de aanwezige vooruitgang. Het voordeel van een geluids- en/of video-opname is dat de logopedist de spraak verschillende malen kan beluisteren.

Vragenlijsten

Een belangrijk onderdeel van het logopedisch onderzoek wordt gevormd door de informatie die de ouders geven over hun kind of door de informatie die u zelf geeft over uw eigen functioneren.
Kinderen verblijven ook heel wat uren per week op school, waardoor informatie van de leerkracht ook veel inzicht kan geven in het functioneren van het kind op school.