2023

Irma heeft de netwerkbijeenkomst NAH & MS bijgewoond.

Irma heeft het jaarlijkse ParkinNetcongres bijgewoond.

2022

Marieke heeft de opleiding  “spraakstoornissen bij schisis” afgerond.

Irma heeft het jaarlijkse ParkinNetcongres bijgewoond

Marieke en Irma hebben diverse COVID-19 nascholingen  gevolgd.

Irma heeft diverse conferenties en bijeenkomsten m.b.t. NAH & MS bijgewoond.

Irma heeft de “Masterclas flesweigeren” gevolgd

December 2021 – februari 2022

Irma volgt de opleiding “Hoofd-hals oncologie”

November  2021

Marieke volgt de cursus “Logopedische behandeling van oudere kinderen met TOS

Mei 2021

Irma volgt het online ParkinsonNetcongrres

Mei 2020

Conform de richtlijnen van het RIVM en onze beroepsvereniging, plannen wij vanaf 11 mei weer afspraken op de praktijk en aan huis. Wilt u uw behandeling nog liever online, via telelogopedie voortzetten, dan kan dat ook.

Wij houden ons aan richtlijnen van het RIVM, gebruiken persoonlijke beschermmiddelen indien nodig en maken gebruik van een plexiglasscherm.

Voor afspraken op de praktijk vragen wij u vooraf het coronaprotocol “Veilig naar de logopedist” door te lezen.  U vindt het hier.

Komen wij bij u aan huis, wilt u dan het coronaprocotol “Veilig de logopedist aan huis ontvangen” doorlezen?  U vindt het hier.

Maart 2020

Om verdere verspreiding  van het coronavirus te voorkomen, zijn wij overgestapt op telelogopedie: dit is logopedie op afstand via een online verbinding.

Hebt u nog een afspraak op de praktijk of aan huis staan, dan wordt u een dezer dagen gebeld  on deze afspraak om te plannen naar telelogopedie.

April 2019

Irma heeft de cursus “Communicatie met mensen met beginnende dementie” gevolgd. Dit heeft veel nieuwe informatie en inzichten opgeleverd om mensen met beginnende dementie en hun naasten nog beter te kunnen helpen in het in stand houden van hun communicatie met hun omgeving.

Maart 2019

Marieke heeft de cursus “OMFT” gevolgd.

Maart 2019

Marieke heeft de cursus “EHBO aan baby’s en kinderen” gevolgd. Deze cursus omvat alle EHBO-vaardigheden die nodig zijn voor EHBO aan baby’s en kinderen. Inclusief reanimeren en het gebruik van de AED, toegespitst op baby’s en kinderen.

 Januari 2019

Marieke en Jochem zijn de trotse ouders geworden van dochter Emma.

Wij wensen hen veel geluk samen !

Irma heeft de opleiding tot “Mimetherapeut” afgerond bij het Radboud Universitair Medisch Centrum te Nijmegen.  Hierdoor is zij nog beter in staat om mensen met een aangezichtsverlamming, ook wel facialis parese of Bell’s parese genoemd, te kunnen helpen bij het weer symmetrisch leren bewegen van hun aangezichtsspieren.

December 2018

Irma heeft het ParkinsonNet congres bijgewoond: het was weer een inspirerende dag!

Oktober 2018

Logopedie Irma Sparidans bestaat 30 jaar!

Marieke heeft de cursus PROMPT -1 gevolgd.

PROMPT (‘Prompts for Restructuring Oral Muscular Phonetic Targets’) is een tactiel-kinesthetische behandeltechniek voor de therapie van spraakmotorische problemen. Er worden goede resultaten gemeld bij zowel kinderen als volwassenen, bij onder andere articulatiestoornissen, verbale ontwikkelingsdyspraxie, spraakapraxie en  spraakontwikkelingsstoornissen.

 

December 2017

Wij werken met een online patiëntenportaal. 

U krijgt hiervoor van ons een gebruikersnaam en inlogcode waarmee u op de beveiligde website (https://www.mijntherapiedossier.nl) kunt inloggen en een gedeelte van uw dossier kunt inzien. U kunt hier een vragenlijst of meting invullen tijdens een evaluatie, de oefeningen downloaden die wij voor u hebben klaargezet, de verslagen inzien die wij hebben geschreven en uw afspraken bekijken.

Vraag uw behandelend logopedist om zo’n portaal voor u aan te maken. U hebt hiervoor wel een geldig e-mailadres nodig.

Oktober 2017

Irma heeft op 13 oktober het Parkinsoncongres in ’s Hertogenbosch bijgewoond, samen met het paramedische team van Gezondheidscentrum Piushaven (fysiotherapie, ergotherapie, logopedie): het was een inspirerende dag die weer nieuwe inzichten en handvatten heeft opgeleverd voor de therapie.

September 2017

Irma heeft op 21 september de landelijke studiedag “logopedie bij 0-2 jarige kinderen” in Utrecht bijgewoond.

Juni 2017

Op 22 juni hebben we de vrijwillige kwaliteitstoets logopedie met een 100% score behaald en we zijn hiermee door KIWA gecertificeerd.

Met ons team van logopedisten en administratieve ondersteuner hebben we hieraan hard gewerkt. De audit is afgenomen door 2 auditoren van het auditbureau KIWA.

Bij deze toets zijn van alle logopedisten zowel lopende als afgesloten dossier beoordeeld en getoetst aan de kwaliteitsnormen van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie en van de zorgverzekeraars.

Tevens zijn de praktijkorganisatie en de behandelruimtes getoetst aan de huidige wet- en regelgeving.

Wij voldoen voor op alle punten voor 100% aan de gestelde normen.

Als praktijk staan we voor kwalitatief goede en persoonlijke zorg aan patiënten. Het behalen van deze audit is voor ons dan ook een bevestiging van de hoge kwaliteit van de logopedische behandeling die wij bieden, de transparante en methodische manier van werken die wij hanteren en de continue verbeterin in praktijkvoering die de laatste jaren is doorgevoerd. Tijdens de audit hebben we tips en adviezen gekregen om onze kwaliteit naar een nog hoger niveau te tillen, zodat we op kwaliteitsniveau een verbeterslag blijven maken. Een mooie motivatie voor de toekomst om onze zorg nog verder te verbeteren!

Oktober 2016

Marieke volgt de cursus “Fonologie: onderzoek en behandeling” m.b.t. fonologische articulatiestoornissen.

Irma heeft op 7 oktober het Parkinsoncongres in ’s Hertogenbosch bijgewoond en is weer op de  hoogte  van de nieuwste wetenschappelijk en therapeutische inzichten m.b.t .de behandeling van mensen met de ziekte van Parkinson.

Februari 2016

Van 22 februari tot en met 22 april 2016 loopt Debra Descornes, stage in onze praktijk. Debra is derdejaars student Logopedie aan de Fontys Paramedische hogeschool te Eindhoven. Debra wordt begeleid door Marieke.

December 2015

Marieke heeft de cursus communicatieve taaltherapie bij kinderen met een taalniveau van 2 tot 6 jaar gevolgd (september t/m december 2015).

Irma heeft de cursus dysartrie gevolgd bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.

November 2015

Irma heeft het symposium “Een kindermond is snel gevuld. Zicht op zuigen, kauwen en slikken” bij het UMC St. Radboud gevolgd.

Irma heeft het ParkinsonNetcongres bijgewoond.

Oktober 2015

Irma heeft de workshop “samen naar optimale voedingszorg voor kinderen en jongeren met een Cerebrale Parese” gevolgd.

September 2015

Irma heeft het multidisciplinair symposium Down-syndroom bijgewoond.

September 2015: stagiaire

Sinds begin september loopt Lisanne van Trigt, 4e jaars studente aan de opleiding logopedie van de Fontys Hogeschool te Eindhoven, stage in onze praktijk. Lisanne wordt begeleid door Joyce Elings.

Haar motivatie om stage te lopen binnen onze logopedische praktijk ligt in het feit dat zij brede ervaring wil opdoen in het werken met verschillende doelgroepen.

14 juli 2015

Irma staat als afasietherapeut geregistreerd in het afasie-register van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF). Zij voldoet met opleiding, ervaring en intervisie aan de kwaliteitseisen voor dit register.

Juli 2015

Irma heeft de cursus afasie  en logopedie gevolgd.

13 januari 2015

Marieke en Irma hebben de workshop LaxVox gevolgd, een methode om voor stemtherapie.

10 november 2014

De praktijklocatie aan de Heikestraat is verhuisd naar Paramedisch Centrum OCA / Stuivesant, Stuivesantplein 2, 5021 GW Tilburg. We gaan daar samenwerken met de daar al aanwezige andere disciplines zoals (kinder-)fysiotherapeut, diëtiste, ergotherapeut, psycholoog.

Daarnaast zijn we nu gevestigd in Wijkcentrum Spijkerbeemden, Don Sartostraat 4, 5022 HA Tilburg.

Oktober 2014

Marieke komt met ingang van 7 oktober ons team versterken.

September 2014:

Irma volgt de cursus Manuele Facilitatie van de Larynx. Door middel van manuele technieken wordt het gebruik van de stemgeving vergemakkelijkt. De disbalans in de externe en interne larynxspieren, het inefficiënt gebruik van het stemgevingsapparaat en de hoge spierspanning in het keelgebied worden hiermee opgeheven. Manuele Facilitatie van de Larynx kan worden ingezet bij problemen met de stemgeving en bij slikproblemen (Afd. KNO Ziekenhuis Bernhoven, Uden).

Januari 2014

Irma heeft de ParkinsonNet Basisscholing gevolgd (ParkinsonNet).

Oktober – november 2013:

Het hele team heeft de training vroegsignalering hulpverlening Jeugd en Ouders Midden-Brabant gevolgd (meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld) (K2).

September 2013

Irma heeft de workshop Cervicale auscultatie bij kinderen gevolgd (UMC St. Radboud).

Augustus 2013

Irma heeft deelgenomen aan de workshop Doelgericht en SMART (Hogeschool Utrecht).

April 2013

Irma heeft het seminar Facilitating Functional Feeding in Infants and children with Swallowing / Feeding problems van Joan Arvedson bijgewoond (UMC St. Radboud).

Oktober 2012

Irma heeft de cursus Dyslexie voor (mede-)behandelaars gevolgd (GITP).

Maart 2012

Irma heeft de cursus Preventie en behandeling van slik- en voedingsproblemen bij baby’s en jonge kinderen  gevolgd (Hogeschool Utrecht).