Niet aangeboren hersenletsel

Niet aangeboren hersenletsel ontstaat vaak als gevolg van een beroerte (CVA of TIA), ziekte, tumor of ongeval.

Hierdoor kunnen problemen ontstaan op het gebied van de spraak en taal en het eten en slikken. Er kunnen problemen ontstaan met het begrijpen en uiten van taal, met de uitspraak, maar ook met het kauwen, drinken en slikken.

We spreken hierbij van afasie (taalstoornis), dysartrie (spraakstoornis) en eet- en slikstoornissen.

Irma Sparidans is gespecialiseerd in het behandelen van deze stoornissen, zij is geregistreerd afasietherapeut en aangesloten bij ParkinsonNet en bij NAH-MENT. In het kader hiervan volgt zij multidisciplinaire cursussen, congressen en studiedagen en neemt zij deel aan een multidisciplinair intervisietraject.