Vergoeding logopedische behandeling

Logopedie Irma Sparidans heeft voor 2024 contracten afgesloten met alle zorgverzekeraars. Logopedische behandeling is opgenomen in het basispakket en wordt volledig vergoed. De logopedist declareert rechtstreeks bij de zorgverzekeraar.

Niet alle zorgverzekeraars vergoeden de Directe Toegankelijkheid Logopedie (DTL), de telefonische zitting en de online logopedie (telelogopedie). Raadpleeg hiervoor uw polis.

Indien Directe Toegankelijkheid Logopedie (DTL) niet door uw zorgverzekering wordt vergoed, hebt u een verwijskaart nodig van een arts.

Vanaf 18 jaar betaalt u mogelijk een deel van de behandeling zelf via het eigen risico. Neem contact op met uw zorgverzekeraar of bekijk uw polisvoorwaarden voor de dekking van uw zorgverzekeraar.

Vergoede tarieven zorgverzekeraars

Logopedische behandeling en prelogopedische behandeling worden vergoed vanuit de basisverzekering. Wij declareren de behandelingen rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar volgens de geldende tarieven bij uw zorgverzekeraar. Deze tarieven vindt u hier.

Overige tarieven  in 2024 (voor zorg die niet door de zorgverzekeraar wordt vergoed)

Als de behandeling buiten de voorwaarden voor vergoeding door uw zorgverzekeraar valt, dient u deze zelf te voldoen. De tarieven die wij hiervoor hanteren zijn opvraagbaar bij de praktijkhouder.

Regulier logopedische behandeling  €
Reguliere behandeling aan huis  €
Prelogopedie / Preverbale logopedie  €
Eenmalig logopedisch onderzoek  €
Inhoudelijk overleg met derden op locatie / aan huis  €
Een uitgebreid onderzoeks- of behandelverslag aan derden  €
Uittoeslag bij behandeling aan huis / overleg op locatie  €

Het tarief voor het overleg met derden en verslaggeving aan derden, niet zijnde de verwijzer, wordt in rekening gebracht aan de aanvrager, niet zijnde de zorgverzekeraar.

Lees- en spellingsproblemen en Dyslexie

Behandeling van dyslexie en lees- en spellingsproblemen wordt niet door de zorgverzekeraar vergoed. U ontvangt hiervan zelf de nota en dient deze zelf te betalen.

Bij verhindering

Kunt u niet op de gemaakte afspraak komen, dan dient u zich uiterlijk 24 uur van tevoren af te melden. Indien u niet of te laat afmeldt, worden de kosten voor de gereserveerde behandeltijd bij u zelf in rekening gebracht. Deze kosten bedragen 100% van het behandeltarief en worden niet door de zorgverzekeraar vergoed.