Vergoeding logopedische behandeling

Logopedie Irma Sparidans heeft voor 2019 contracten afgesloten met alle zorgverzekeraars. Logopedische behandeling is opgenomen in het basispakket en wordt volledig vergoed. De logopedist declareert rechtstreeks bij de zorgverzekeraar.

Niet alle zorgverzekeraars vergoeden de Directe Toegankelijkheid Logopedie (DTL), de telefonische zitting en de online logopedie (telelogopedie). Raadpleeg hiervoor uw polis.

Indien Directe Toegankelijkheid Logopedie (DTL) niet door uw zorgverzekering wordt vergoed, hebt u een verwijskaart nodig van een arts.

Vanaf 18 jaar betaalt u mogelijk een deel van de behandeling zelf via het eigen risico. Neem contact op met uw zorgverzekeraar of bekijk uw polisvoorwaarden voor de dekking van uw zorgverzekeraar.

Tarieven zorgverzekeraars

Logopedische behandeling en prelogopedische behandeling worden vergoed vanuit de basisverzekering. Wij declareren de behandelingen rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar volgens de geldende tarieven bij uw zorgverzekeraar.

Overige tarieven (voor zorg die niet door de zorgverzekeraar wordt vergoed)

Als de behandeling buiten de voorwaarden voor vergoeding door uw zorgverzekeraar valt, dient u deze zelf te voldoen en worden onderstaande tarieven bij u in rekening gebracht. Deze tarieven zijn bij de praktijkhouder opvraagbaar.

Regulier logopedische behandeling
Online logopedie / Telelogopedie
Prelogopedie / Preverbale logopedie
Eenmalig logopedisch onderzoek
Telefonische zitting (maximaal 15 minuten)
Afasietherapie
Uittoeslag bij behandeling aan huis

 

Inhoudelijk overleg met derden, per 30 minuten, per patiënt
Uittoeslag bij overleg op locatie
Een uitgebreid onderzoeks- of behandelverslag aan derden, per 30 minuten, per patiënt

 

Het tarief voor het overleg met derden en verslaggeving aan derden, niet zijnde de verwijzer, wordt in rekening gebracht aan de aanvrager, niet zijnde de zorgverzekeraar.

Lees- en spellingsproblemen en Dyslexie

Behandeling van dyslexie en lees- en spellingsproblemen wordt niet door de zorgverzekeraar vergoed. U ontvangt hiervan zelf de nota en dient deze zelf te betalen.

Bij verhindering

Kunt u niet op de gemaakte afspraak komen, dan dient u zich uiterlijk 24 uur van tevoren af te melden. Indien u niet of te laat afmeldt, worden de kosten voor de gereserveerde behandeltijd bij u zelf in rekening gebracht. Deze kosten bedragen 100% van het behandeltarief en worden niet door de zorgverzekeraar vergoed.