Wanneer kan logopedie u helpen:

Adem/stem

 • adem- en stemproblemen bij o.a. astma, COPD
 • heesheid, een schorre stem bij intensief stemgebruik
 • adembeheersing bij zangers 
 • hyperventilatie
 • stemproblemen na oncologische problemen

Spraak

 • slissen/lispelen (interdentaliteit)
 • articulatiestoornissen
 • dysarthrie (problemen met praten/slikken na een beroerte)
 • nasaal spreken (te veel of te weinig door de neus spreken)
 • articulatieproblemen bij schisis
 • onduidelijk spreken, mompelen

Taal

 • taalontwikkelingsproblemen, taalontwikkelingsstoornis (TOS)
 • afasie (moeilijk op woorden komen/moeite met zinnen maken na een beroerte). (Irma is geregistreerd afasietherapeut in het register van de NVLF)
 • taalproblemen bij dementie
 • ondersteunde communicatie (gebaren, pictogrammen, foto’s e.d.

Problemen met eten, drinken, slikken 

 • overgevoeligheid in het mondgebied
 • open mondgedrag
 • eet- en drink- slikproblemen bij baby’s en kinderen (Irma is geregistreerd prelogopedist in het register van de NVLF)
 • eet- drink- en slikproblemen bij volwassenen na een beroerte, bij oncologische problemen of dementie
 • duim-, vinger- of speenzuigen

Problemen met de aangezichtsmotoriek

 • open mondgedrag, mondademen
 • aangezichtsverlamming, mimetherapie (Irma is opgeleid tot mimetherapeut bij het Radboud Universitair Medisch Centrum)

Gehoor

 • problemen met de auditieve vaardigheden
 • hoortraining (bijv.   bij aanpassing van een CI = Cochleair Implantaat)
 • spraakafzien (o.a. liplezen)