Hoe kan ik me aanmelden?

Vanaf 1 augustus 2011 kunt u voor de meeste problemen direct en zonder verwijzing van uw arts bij ons terecht. De meeste verzekeringen vergoeden deze Directe Toegankelijkheid Logopedie (DTL). Raadpleeg hiervoor uw verzekeringsvoorwaarden.
Indien uw zorgverzekeraar de DTL niet vergoedt, is altijd een verwijskaart nodig voor de logopedische behandeling.

Indien uw kind in verband met eet- en drinkproblemen is verwezen voor prelogopedie / preverbale logopedie, hebt u altijd een verwijskaart van uw arts nodig. Op deze verwijskaart dient expliciet te worden vermeld dat uw kind voor prelogopedie wordt verwezen.

Wat houdt de screening bij Directe Toegankelijkheid Logopedie (DTL) in?

Wanneer u voor de eerste keer bij de logopedist komt zonder verwijsbrief vindt er een DTL-screening plaats. De logopedist bekijkt of u aan het juiste adres bent. Mogelijk heeft u of uw kind ook andere klachten of ziektebeelden, waardoor de logopedist u zal adviseren om eerst naar de huisarts te gaan. In alle gevallen wordt uw huisarts op de hoogte gebracht van de uitslag van de screening, mits u aangeeft dit niet te willen.

U kunt op de volgende manieren een afspraak maken :

  • per telefoon: Irma Sparidans 06-29427690
  • per mail: logopedie.sparidans@hetnet.nl
  • direct aanmelding door HIER ons aanmeldformulier in te vullen

Hoe verloopt de eerste afspraak?

Tijdens de eerste afspraak worden uw gegevens genoteerd en vindt een gesprek met u plaats om uw klacht, vraag, probleem helder krijgen: wat is er aan de hand? De logopedist gebruikt tijdens dit gesprek een vragenlijst om inzicht te krijgen in het ontstaan en het verloop van de klacht. Daarnaast wordt besproken hoe het onderzoek en de behandeling gaan plaatsvinden (duur, frequentie, tijdstip) en wat er van u wordt verwacht aan inzet voor de behandeling.

Bij uw eerste afspraak hebben wij het volgende nodig:

  • de verwijsbrief van uw arts (bij DTL is dit niet nodig)
  • aanvullende informatie (bijvoorbeeld van school of medisch specialist)
  • uw verzekeringspasje en Burgerservicenummer
  • een geldig legitimatiebewijs

Identificatieplicht

Als u een afspraak maakt bij onze praktijk, vragen wij u om een geldig legitimatiebewijs mee te brengen (paspoort, identiteitskaart, rijbewijs). In de zorg bestaat namelijk een identificatieplicht. dit houdt in dat u zich moet kunnen identificeren met een geldig identiteitsbewijs. De identificatieplicht geldt voor iedereen, dus ook voor minderjarigen jonger dan 14 jaar. De identificatieplicht voor de zorg geldt vanaf de geboorte. Dit is vastgelegd in de Zorgverzekeringswet (Zvw).